Terme en voorwaardes

Terme en Voorwaardes

1) Skryfsaam.co.za behou die kopiereg van alle grafiese illustrasies, aanpassing in die ontwerp van Skryfsaam.co.za asook alle inhoud wat nie geplaas is deur die lede van hierdie webwerf nie. Die kopiereg van enige skryfwerk of kunswerk wat op Skryfsaam.co.za geplaas word behoort aan die vervaardiger van die sodanige skryfwerk of kunswerk en nie aan Skryfsaam.co.za nie.

2) Die doel van Skryfsaam.co.za is die bevordering en beskerming van Afrikaans deur ‘n platform te bied waar Afrikaanse skrywers en kunstenaars skryfwerk en kunswerk op die internet kan plaas en sodoende blootstelling ontvang, asook oorspronklike skryfwerk en kunswerk beskikbaar te stel deur middel van die gebruik van hierdie webwerf. Gevolglik dien Skryfsaam.co.za dus ook as ‘n sosiale meganisme waarop lede verskillende opninies en gedagtes mag bespreek.

3) Die opinie van lede op hierdie webwerf reflekteer nie die opinie van die administrasie en bestuur van Skryfsaam.co.za nie. Lede aanvaar ten volle verantwoordelikheid met betrekking tot die inhoud van sodanige skryfwerk, kunswerk, kommentaar, media en ander middels van kommunikasie, publikasie en kreatiewe uitdrukking.

4) Gebruikers en lede van Skryfsaam.co.za aanvaar dat hierdie webwerf nie sonder foute is nie en ook dikwels onderbreek mag word vir die herstel en verbetering van die webwerf.

5) Skryfsaam.co.za sal geen verantwoordelikheid of aanspreeklikheid neem vir enige direkte of indirekte verlies of skade wat sodanige lede mag lei as gevolg van die feit dat sodanige lede se skryfwerk of kunswerk op Skryfsaam.co.za gepubliseer is.

6) Skryfsaam.co.za sal ook geen verantwoordelik neem of aanspreeklik gehou word in verband met die inhoud van lede se skryfwerk, kunswerk, gedagtes, opninies, kommentaar, media en ander middels van kommunikasie, publikasie en kreatiewe uitdrukking.

7) Die lede van Skryfsaam.co.za se skryfwerk, kunswerk, kommentaar en ander kreatiewe uitdrukkings word gepubliseer op hulle eie oordeel en ingetoënheid, en word nie die verteenwoordiger van enige sodanige lid nie, en Skryfsaam.co.za word dus ook nie die eienaar van enige lid se kreatiewe werk nie.

8) Lede gee toestemming aan die administrasie en bestuur van Skryfsaam.co.za om sodanige lede se skryfwerk of kunswerk werk te gebruik vir verdere publiseering en blootstelling tot die krediet van die vervaardiger van sodanige skryfwerk of kunswerk.

9) Skryfsaam.co.za mag nie lede se werk gebruik in herverkope of as hulle eie materiaal vir enige moontlike doeleindes nie, en dit word daarop aangedring om teen alle tye die vervaardiger van sodanige kreatiewe werk te beklemtoon.

10) Die inkomste van Skryfsaam.co.za bestaan uit advertensies en Premium lidmaadskap gelde. Aangesien die bou, arbeid en algemene instandhouding van hierdie webwerf reeds ‘n groot uitgawe vir die bestuur van Skryfsaam.co.za is, kan geen lid betaal word vir die publisering van enige skryfwerk of kunswerk op Skryfsaam.co.za nie, al verskyn sodanige werk in advertensies, media of sosiale netwerke of enige ander betrokke entitiet. Skryfsaam.co.za bied ‘n platform waar skrywers en kunsternaars blootselling kry op hulle kreatiewe werk en nie ‘n platform waar skrywers en kunsternaars betaal word vir hulle kreatiewe werk nie.

11) Sodra lede skryfwerk, kunswerk, kommentaar of enige ander inhoud op hierdie webwerf publiseer, word hulle en sodanige skryfwerk outomaties verbind aan die terme en voorwaardes van hierdie ooreenkoms.

12) Aangesien lede toegelaat word om hiperskakels na ander webtuistes te plaas sal Skryfsaam.co.za geen verantwoordelikheid neem of aanspreklik gehou word met betrekking tot die inhoud van sodanige skakels nie, en sondoende bied hierdie webwerf geen ondersteuning, aanbeveling of goedkeuring van enige skakels of die inhoud daarvan nie. Die administrasie en bestuur van hierdie webwerf het nie beheer oor die inhoud van sodanige webtuistes nie en gevolglik word Skryfsaam.co.za ontbind van enige probleme wat onstaan tot die besoek van sodanige skakels.

13) As ‘n lid van Skryfsaam.co.za word lede net een gerigstreede rekening, persoonlikheid of profielnaam toegelaat.

14) Reg van toegang voorbehou. Skryfsaam.co.za het die reg om, sonder rede of enige verduideliking ‘n lid se rekening te beëindig asook enige skryfwerk, kunswerk, kommentaar, media of enige plasing onmiddellik te verwyder.

15) Skryfsaam.co.za het geen verpligting om die diens van hierdie webwerf, of die gebruik, of enige gebruiker daarvan te monitor asook die inhoud van enige gebruiker se data te behou nie. Maar Skryfsaam.co.za behou steeds die reg om teen alle tye die data en materiaal van gebruikers en lede te monitor, hersien, behou en/of enige inligting wat nodig is om enige toepaslike wet, regulasie, wetlike proses of versoek te voldoen, indien enige toespaslike bewyse, rede of verduideliking van sodanige regulasie, proses of versoek voorsien word.

16) Skryfsaam.co.za is nie verplig om lede se werk, data of materiaal te verwyder sonder enige toepaslike bewyse van sodanige lede se oortreding of verontagsaming van die terme en voorwaardes nie.

17) U stem in om te hou by alle toepaslike plaaslike, provinsiale, nasionale en internasionale wette en regulasies en is self aanspreeklik en verantwoordelik vir alle geskrewe en grafiese inhoud of weglatings wat plaasvind onder jou gebruik van hierdie diens. By wyse van voorbeeld, en nie as ‘n beperking, stem U in om nie:

a) Te laster, mishandel, teister, dreig of andersins die wetlike regte (soos die reg op privaatheid en publisiteit) van ander te skend nie.

b) Enige onvanpas, ongewyde, lasterlik, inbreuk maak op, onwelvoeglike, onsedelike of onwettige materiaal of inligting te publiseer of versprei nie.

c) Die verkoop of aankope van enige goedere of dienste vir enige nie-persoonlike doeleindes aanbied of adverteer nie.

d) Inligting oor ander, insluitende e-pos adresse, of enige persoonlike informasie versamel sonder sodanige persone se toestemming daarvan nie.

e) Gebruik, aflaai of andersins kopieer, of voorsien (vir ‘n fooi of nie) vir ‘n persoon, maatskappy of enige entiteit (wat ‘n lid of nie ‘n lid) van hierdie diens is nie, enige inligting van hierdie diens se lede en gebruikers, of gebruikers informasie of enige gedeelte daarvan anders as wat in die verband van jou gebruik, soos toegelaat is onder die terme en voorwaardes van hierdie kontrak.

f) ‘n Vals identiteit te skep vir die doel om ander te mislei oor die identiteit van die sender of oorsprong van ‘n boodskap.

g) Oplaai of oordra van enige materiaal of data met virusse of enige ander programme wat skadelike of nadelige inhoud bevat.

h) Oplaai of stuur enige materiaal, sagteware of ander kreatiewe werk wat beskerm is deur intellektuele eiendom wette, die reg op privaatheid of publisiteit of enige ander toepaslike wet bevat nie, tensy jy die eienaar of die regte daartoe besit, beheer, en/of het al die nodige toestemming reeds ontvang.

i) Netwerke belemmer of ontwrig wat verbind is tot die diens van hierdie webwerf, of in stryd is teen die regulasies, beleide of prosedures van sodanige netwerke is nie.

j) Probeer om ongemagtigde toegang tot die diens van hierdie webwerf, ander rekeninge, rekenaar stelsels of netwerke wat verbind is tot die diens van hierdie webwerf op enige moontlike wyse te verkry nie.

k) Inmeng met die genot en gebruik van die diens van hierdie webwerf nie, of ‘n ander individu of entiteit se gebruik en genot van soortgelyke dienste verhoed en belemmer nie.